Tầm nhìn

Trở thành công ty sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh

  • Chất lượng là sinh mệnh.
  • Sự hài lòng của khách hàng là thước đo cho sự thành công của chúng tôi.
  • Mang đến sự phồn vinh và trải nghiêm thú vị cho khách hàng trong chính ngôi nhà của họ.

Các giá trị

Khách hàng là trọng tâm:

Mọi quyết định về chính sách và chiến lược đều lấy khách hàng làm trọng tâm.

Lấy tri thức, sáng tạo và chất lượng làm nền tảng cho sự phát triển:

Trong thời đại của công nghệ thì tri thức là điều kiện tiên quyết để phát triển. Sự sáng tạo là yếu tố giúp công ty thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng nhu cầu của thị trường. Đảm bảo ổn định về chất lượng giúp duy trì khách hàng trung thành và phát triển thương hiệu bền vững.

Đoàn kết tạo nên sức mạnh tập thể để cùng nhau phát triển.

Trách nhiệm xã hội: Chia sẻ thành công góp phần làm cho xã hội ngày càng phồn vinh.

Tuân thủ pháp luật: Hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của luật pháp trong nước và quốc tế.