Công ty TNHH Gạch Men Bách Thành

Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tel: 061.3560807 - 3809810 - Fax: 061.3560105-08.38680778

Email: sales@bachthanhceramic.com - Website: http://bachthanhceramic.com

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến các dịch vụ sản phẩm Công ty TNHH Gạch Men Bách Thành, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Lưu ý: các phần có dấu (*) là bắt buộc.

Liên hệ