BST Trúc thanh

MS: 2006 MS: 2006
MS: 2006

MS: 2006

 

Loại gạch: Ốp tường

Bề mặt: Phủ men

Kích thước: 24x40 (cm)

MS: NT2573 MS: NT2573
MS: NT2573

MS: NT2573

Loại gạch: Ốp tường

Bề mặt: Phủ men

Kích thước: 24x40 (cm)

MS: NTV2573D MS: NTV2573D
MS: NTV2573D

MS: NTV2573D

Loại gạch: Ốp tường

Bề mặt: Phủ men

Kích thước: 24x40 (cm)

MS: QP24505 MS: QP24505
MS: QP24505

MS: QP24505

Loại gạch: Ốp tường

Bề mặt: Phủ men

Kích thước: 24x40 (cm)

MS: QPV-24505 MS: QPV-24505
MS: QPV-24505

MS: QPV-24505

Loại gạch: Ốp tường

Bề mặt: Phủ men

Kích thước: 24x40 (cm)

Trang 1 / 2 1 2 »