Giả gỗ

MS: 509F MS: 509F
MS: 509F

MS: 509F


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: FH5562 MS: FH5562
MS: FH5562

MS: FH5562


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: XGA50004 MS: XGA50004
MS: XGA50004

MS: XGA50004


Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)