Sọc ô

MS: GP5039 MS: GP5039
MS: GP5039

MS: GP5039

Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

 

MS: GP5041 MS: GP5041
MS: GP5041

MS: GP5041

Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)

MS: GP5042 MS: GP5042
MS: GP5042

MS: GP5042

Loại gạch: Lát nền

Bề mặt: Phủ men 

Kích thước: 50x50 (cm)